Day

سپتامبر 12, 2015

” شعرهای من “

. . . . چقدر #گوشه_گیر شد… دلم چه زود #پیر شد… به #جنگ با تو رفته بود… عجیب نیست #اسیر شد ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ چقدر #طعنه... بیشتر

” ایستاده ها “

. . . صفحه ی اینستاگرام #گروههای_ما تحت عنوان #گروه_ایستاده_ها راه اندازی شد… این صفحه #تنها_مرجع موثق و مورداعتماد و کارآمد ما در مورد گروههامونه... بیشتر