07 سپتامبر 2017

توضیح یک تیتر!

|
1 نظر
|

IMG_20170907_203832

.

#له
در توضیحِ اینکه من با #شمشیر وارد #موسیقی_اجتماعی شدم باید گفت:
اگر مراد؛ سوژه ها و موضوعاتِ صرفاً #اجتماعی ست؛ باید گفت که:
من قبلاً هم به این موضوعات پرداخته بودم؛
از #زیبایی_عشق بگیرید تا #٧تیر و #بگذرد…
اما اصل مطلب اینست که:
#موسیقی_اجتماعی اعم از #سیاست است…
و از طرفی #سیاست و #موسیقی_سیاسی ذیل #موسیقی_اجتماعی قرار میگیرند…
یعنی این #موسیقی_اجتماعی از همان ابتدا با من همراه بوده…
گاهی به شکل سوژه های #سیاسی؛ گاهی بشکل سوژه های #اجتماعی که این روزها بیشترین درگیری ذهنی من را تشکیل میدهد…
موسیقی من؛ حیاتش به #دغدغه بند است؛
و هرجا احساس کند حرفی حق است و زدنش تاثیرگزار؛ میزند!

#حامد_زمانی

1 نظر

ارسال دیدگاه