19 مارس 2020

سپیدار نماد قیام است قیامی فرادیٰ


#سپیدار نماد قیام است
قیامی فرادیٰ
در جنگلی که بی ریشه‌ها ریشه دوانده‌اند به اِشغال حریم پاکش
و هرزه‌ها و علفهای هرزش در حال عریانی و فرسایش خاکش
تا فروکنند نیش ریشه‌هاشان را به تن انسجام و وحدت این خاک
برای مکیدن سهم آب و نان دیگران
تا پایین‌ترین دهک زمین تا نفت…
و سازش کنند با طوفان و سیل و آفات به تجزیه و تقسیم جنگل
و قد بکشند برای تصاحب رانت آفتاب
و گردن کلفت‌تر کنند و تنه قطورتر
و جا بازکنند برای جولان کرمهای فاسد خطرناکی که در نگاه مردم خادمند و خاکی!
صاحبان اصیل و ریشه‌داری که لابلای اینهمه شاخ و برگ فربه فراخ اصلا دیده نمیشوند
و در این رقابت تنگاتنگ نابرابر
برای نَمی آب و کمی آفتاب
عرق میریزند و خشک میشوند و میسوزند؛میشکنند و خرد میشوند؛
زیر سایه‌ی سنگین این بی‌بته‌های پهن‌‌برگ
و سرانجام، لاش‌برگشان کود میشود پای رشد این تبعیض!
جنگلی که در آن زردها، هم از دست شغالها نشان #شوالیه میگیرند، هم از جنگلبانان و سگهای زردشان
#سگهای_ملکه و #قاصدکها ، فقط آنها را پخش میکنند
آنها که از منابع این جنگل میخورند و
برای منافع جنگل دوردست میدوند
از پرچم گلهای اینجا میمکند و عسلشان برای ملکه‌ی جنگل سحرآمیز‌ است
ازاین جنگل میزیند و در تاریکخانه‌‌ی جنگل سیاه میزایند
و گرده‌افشانانی که فقط تخم اینان میپراکنند
تا وربیفتد و بخورند ملخان ‎تخم هرچه سرو و سپیدار
و نزاید و نروید الا #زرد اِلا علف هرز وابسته

❞در جنگلی که در آن سروها ساکتند و سپیدارها غریب❝

چه سخت است که ببینی هم‌ریشه‌‌هایت میزبان انگلها و قارچها شده‌اند و هم‌‌ریشانت با جوانه‌خوار و چوبخواران پیوند زده‌
ودورت را تُنک کرده‌اند از نفس، از همنفس و پُر کرده‌اند از عطش و از قفس تا یا خود بیخبر بپوسی و بیافتی
یا به تیغ تبر قطع‌ و حذف…
تا هیزم آتش زمستانگذرانی‌هایشان‌ کنندت

در اینجا بادی نمی‌وزد الا به مخالف و هیچ بادی درختان حزب باد را از بین نمی‌برد
و هیچ طوفان را با بیطرفان کاری نیست
بادهای ویرانگر از هر طرف
بیدهای آشفته‌ی ترسو را مجنون میکند
و تازیانه‌ایست بر پیکر سروها و سپیدارها
تا پوستشان را بخراشد و رخنه‌‌ی افات و مرضها کند

در این جنگل مدتهاست فصل طغیان آفات ست
و بادهاو حشرات دست در دست هم، گرد مرض و یأس میپراکنند
‌‎❞
زردها برای دیده شدن پاییز میخواهند
بی آنکه بدانند فصلِ هرس #سپیدار پاییز است

#حامد_زمانی ، ۹۸/۱۲/۱۵

2 نظر

ارسال دیدگاه